PhilMusic.com Announcements & Feedback > The Eyeball Forum

Mandaluyong Philmusicians *merged*

(1/16) > >>

malachi:
para sa lahat ng musikero sa mandaluyong
nagpaplano kaming gumawa ng isang organisasyon ng mga nagbabanda sa mandaluyong

kung interesado ka just call or text

09238080270

malachi:
tara kita kits

ztr:
pm sent

Hunchbuckers:
count me in. Francis from Boni Ave. Sn Joaquin

Garner:
ayos to!

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version